Cennik

SZKOŁA NARCIARSKO - SNOWBOARDOWA T&T

SZKOŁA NARCIARSKO - SNOWBOARDOWA T&T

 

Promocyjna przedsprzedaż karnetów Ski-Pass na stronie   

Kup karnet online
 

Karnet Zieleniec SKI Pass działa na wszystkie wyciągi Zieleniec SKI Arena i występuje tylko w wariantach jak w cenniku.
W sprzedaży nie ma dostępnych innych karnetów

Cennik karnetów 2016/2017
CENNIK BILETÓW CZASOWYCH
Karty do nabycia we wszystkich kasach Stacji Narciarskiej Zieleniec
SEZON WYSOKI 24.12.2017 - 04.03.2018
oraz 30.03.2018 - 02.04.2018
KARTY GODZINOWE NORMALNY ULGOWY*
2 GODZINY
 
50 zł 40 zł
4 GODZINY
 
70 zł 60 zł
5 GODZIN
 
75 zł 65 zł
7 GODZIN
 
90 zł 75 zł

1 DZIEŃ = 09:00 - 22:00
1 DNIOWY
 
105 zł 85 zł
2 DNIOWY
 
180 zł 150 zł
3 DNIOWY
 
240 zł 190 zł
4 DNIOWY
 
310 zł 245 zł
5 DNIOWY
 
375 zł 300 zł
6 DNIOWY
 
425 zł 340 zł
6 DOWOLNYCH DNI
 
520 zł 430 zł
6 DOWOLNYCH DNI SUDETY SKI
 
570 zł 470 zł

JAZDA NOCNA  
16.00 - 22.00
 
55 zł 50 zł
19.00 - 22.00
 
40 zł 35 zł
NISKI SEZON DO 23.12.17 ORAZ OD 05.03.18
(z wyłączeiem 30.03.2018 - 02.04.2018)
1 DNIOWY (7h, so-nd)
 
70 zł 60 zł
1 DNIOWY (7h, pn-pt)
 
55 zł 45 zł
2 GODZINY
 
40 zł 35 zł
4 GODZINY
 
50 zł 45 zł

JAZDA NOCNA  
16.00 - 22.00 (pn-pt)
 
45 zł 40 zł
19.00 - 22.00 (pn-pt)
 
35 zł 30 zł
16.00 - 22.00 (so-nd)
 
50 zł 45 zł
19.00 - 22.00 (so-nd)
 
40 zł 35 zł
KARTY GODZINOWE NORMALNY ULGOWY*

***Ze SKI-PASSU czasowego może korzystać
tylko jedna osoba
CENNIK KART PUNKTOWYCH
Karty do nabycia we wszystkich kasach Stacji Narciarskiej Zieleniec
1 PUNKT
 
1,50 zł
KARTA PUNKTOWA 30 pkt / PROMOCJA
 
40 zł
KARTA PUNKTOWA 100 pkt / PROMOCJA
 
130 zł
KARTA PUNKTOWA 200 pkt / PROMOCJA
 
250 zł
LICZBA PUNKTÓW ZA POJEDYNCZE PRZEJAZDY
- KOLEJE KRZESEŁKOWE
N2 - SKYWAY EXPRESS NARTORAMA 6 os.
 
9 pkt
G1 - GRYGLÓWKA 4 os.
 
7 pkt
W3 - POMARAŃCZOWA WINTERPOL 6 os.
 
8 pkt
W5 - PIĄTKA WINTERPOL 4 os.
 
8 pkt
M1 - CZERWONA MIESZKO 4 os.
 
6 pkt
LICZBA PUNKTÓW ZA POJEDYNCZE PRZEJAZDY
- WYCIĄGI NARCIARSKIE
N1 - TRANSIT MASYRYKOVA
 
 FREE
N3 - PATYCZAK I NARTORAMA
 
3 pkt
N4 - PATYCZAK II NARTORAMA
 
2 pkt
NT - TAŚMA
 
2 pkt
N10A - Antek I
 
2 pkt
N10B - Antek II
 
2 pkt
D1 - DIAMENT I
 
3 pkt
D2 - DIAMENT II
 
3 pkt
G2 - ŚNIEŻKA
 
3 pkt
G3 - KAJA
 
4 pkt
G4 - IRENKA
 
3 pkt
B1 - BARTUŚ I
 
3 pkt
B2 - BARTUŚ II
 
3 pkt
BT - BARTUŚ TAŚMA
 
3 pkt
WN - TRANSIT WINTERPOL - NARTORAMA
 
FREE
W4 - WINTERPOL 4ka
 
5 pkt
W6 - WINTERPOL 6ka
 
5 pkt
WT1 - WINTERPOL TAŚMA MAŁA
 
2 pkt
WT2 - WINTERPOL TAŚMA DUŻA
 
3 pkt
M2 - MIESZKO 1
 
4 pkt
M3 - MIESZKO 2
 
3 pkt
M4 - MIESZKO S1
 
3 pkt
M5 - MIESZKO S2
 
1 pkt
 
OGÓLNE POSTANOWIENIA
 • SKI-PASS Zieleniec można nabyć we wszystkich kasach Ośrodka Narciarskiego Zieleniec. SKI-PASSY czasowe i punktowe uprawniają do korzystania ze wszystkich kolei i wyciągów narciarskich Zieleniec SKI Arena.
 • SKI-PASSY działają w godzinach otwarcia poszczególnych kolei i wyciągów narciarskich. Godziny otwarcia poszczególnych kolei i wyciągów narciarskich mogą się różnić lub ulec zmianie w trakcie trwania sezonu.
 • Nocna jazda odbywa się tylko i wyłącznie na stokach oświetlonych. W Dniu 31.12.2017 (sylwester) wszystkie karnety z cennika ważne są do godziny 22:00. W przypadku korzystania z oferty "Sylwester na Stoku" należy kupić osobny, promocyjny karnet 19:00 - 01:00.
 • Zakup lub posiadanie SKI-PASSA czasowego lub punktowego nie upoważnia do prowadzenia zajęć dydaktycznych, typu szkolenia na nartach lub snowboardzie w celach zarobkowych. Prowadzenie szkoleń narciarskich i snowboardowych jest możliwe tylko za zgodą właściciela danego stoku narciarskiego.
 • Prowadzenie przez podmioty lub osoby trzecie jakielkolwiek działalności gospodarcej i usługowej, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, w tym również w celeach zarobkowych lub komercyjnych na terenie Ośrodka , w tym umieszczanie reklam i ulotek jest surowo zabronione, chyba że podmiot ten uzyska uprzednio pisemną zgodę (pod rygorem nieważności) zarządzającego danym Ośrodkiem.
 • Zakup SKI-PASSA czasowego lub punktowego jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na poszczególnych stokach Zieleńca.
 • W godzinach 22:00 do 08:00 obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na stokach narciarskich z wyłączeniem dnia 31.12.2017. W tym czasie odbywa się ratrakowanie stoków w tym ratrakowanie na lince, które może grozić uszczerbkiem na zdrowiu.

 

SKI-PASS CZASOWY i PUNKTOWY
 • Przy zakupie SKI-PASSA czasowego lub punktowego zostanie pobrana kaucja zwrotna za kartę magnetyczną w wysokości 10 zł - płatne gotówką.
 • SKI-PASS czasowy upoważnia do korzystania przez okres ustalony przy jego zakupie.
 • ***Ze SKI-PASSU czasowego może korzystać tylko jedna osoba (osoba, która jako pierwsza skorzysta z danego SKI-PASSU przy bramce, gdzie zostanie spersonalizowana).
 • Używanie SKI-PASSU jest jednoznaczne z akceptacją zapisu i wykorzystywania wizerunku użytkownika karty w celach kontrolnych- przy każdym przejściu przez bramkę, na okres ważności uprawnień znajdujących się na karcie, system wykonuje zdjęcia korzystającego z karty, porównując je z zapisem wizerunku użytkownika, który przy pierwszym przejściu przez bramkę aktywował dany SKI-PASS.
 • Ze SKI-PASSU czasowego może korzystać tylko jedna osoba (osoba, która jako pierwsza skorzysta z danego SKI-PASSU przy bramce, gdzie zostanie spersonalizowana). Jeżeli SKI-PASS zostanie przedstawiony przez osobę, która nie zakupiła SKI-PASS i nie została spersonalizowana z przedstawionym SKI-PASSem, przedstawiony SKI-PASS podlega zablokowaniu poprzez czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świadczonej usługi na jego podstawie. Odblokowowanie zawieszenia blokady ski passa podlega opłacie w wysokości 50 zł płatnej w kasach głównych: Bartuś, Mieszko, Nartorama, Winterpol.
 • SKI-PASS punktowy jest ważny do końca sezonu zimowego. Ilość odciąganych punktów z posiadanego SKI-PASSA (za przejazd poszczególną koleją lub wyciągiem), wynika z cennika lub informacji wyświetlanych na bramce. Niewykorzystane punkty nie podlegają zwrotowi.

 

ULGI, RABATY i NISKI SEZON (FREESKI)
 • Ceny ulgowe lub rabaty grupowe są możliwe wyłącznie przy zakupie SKI-PASSÓW czasowych.
 • *SKI-PASSY ulgowe przysługują dzieciom do lat 10 oraz seniorom w wieku powyżej 65 lat.
 • Dzieci do lat 5-ciu, są uprawnione do bezpłatnego przejazdu wyłącznie z opiekunem posiadającym SKI-PASS (normalny lub ulgowy seniorski). Oferta dotyczy wyłącznie kolei krzesełkowych - wyciągi narciarskie oraz taśmy są z niej wyłączone. Oferta nie dotyczy zajęć z instruktorem narciarstwa bądź snowboardu
 • Grupom od 20 do 35 osób oferujemy rabat w wysokości 15%, grupom od 36 do 60 osób oferujemy rabat w wysokości 20%, grupom od 61 do 80 osób oferujemy rabat 25%, grupom od 81 osób oferujemy rabat 30% na SKI-PASSY czasowe od 4h, dniowe lub wielodniowe, po wcześniejszym kontakcie mailowym na skipass@zieleniec.pl . Grupy od 20 do 35 osób otrzymują dwa SKI-PASSY w cenie 1 zł za każdy dzień ważności Skipassa. Grupy od 36 osób - jedna na 10 osób otrzymuje SKI-PASS w cenie 1 zł za każdy dzień ważności Skipassa. Skipasy grupowe ważne są w dniu wydania lub od dnia wydania w przypadku karnetów wielodniowych.
 • Grupom przy karnetach Niski Sezon poniedziałek - piątek oraz sobota niedziela udziela się 10% rabatu po wcześniejszym kontakcie mailowym na skipass@zieleniec.pl . Grupy od 20 do 35 osób otrzymują dwa SKI-PASSY w cenie 1 zł za każdy dzień ważności Skipassa. Grupy od 36 osób - jedna na 10 osób otrzymuje SKI-PASS w cenie 1 zł za każdy dzień ważności Skipassa. Skipasy grupowe ważne są w dniu wydania lub od dnia wydania w przypadku karnetów wielodniowych.
 • W przypadku uzyskania zniżki, np. w autoryzowanych hotelach nie będzie ona łączona z innymi rabatami.
 • **Niski sezon obowiązuje od początku sezonu do 23.12.2017 oraz od 05.03.2018 do końca sezonu z wyłączeniem 30.03.2018 - 02.04.2018
 • Dla użytkowników decydujących się na zakup w wysokim sezonie karnetów czasowych od 1 do 6 dni przewidziano korzystniejszą ofertę aniżeli przy zakupie karnetów obowiązujących przez krótszy okres czasu przyznając takim użytkownikom atrakcyjne rabaty zgodnie z regulaminem i cennikiem Zieleniec SKI- PASS
 • Akcja darmowy karnet "FREESKI" obowiązuje od początku sezonu do 21.12.2017 oraz od 05.03.2018 do 29.03.2018
 • Karnet 6 dowolnych dni Sudety SKI jest ważny w ośrodku Zieleniec SKI Arena oraz Czarna Góra Resort

 

SANKCJE, ZWROTY I REKLAMACJE
 • Wymuszanie przejścia na SKI-PASSIE bez przysługującego do tego prawa, skutkuje utratą możliwości dalszego korzystania z kolei i wyciągów narciarskich.
 • Po wydaniu SKI-PASSA nie ma możliwości zamiany, przedłużenia albo przesunięcia okresu jego ważności.
 • Kaucję za kartę magnetyczną można odzyskać we wszystkich kasach i automatach.
 • W przypadku utraty lub widocznego mechanicznego uszkodzenia karty magnetycznej, kaucja nie podlega zwrotowi.
 • Złe warunki atmosferyczne i narciarskie, frekwencja na stokach, kolejach lub wyciągach narciarskich oraz brak dostępności części wyciągów nie stanowią podstawy do zwrotu należności ze SKI-PASSU czasowego lub punktowego.
 • Zwrot za niewykorzystany czas danego SKI-PASSU, jest udzielany w sposób wprost proporcjonalny do wykorzystanego czasu, na podstawie paragonu fiskalnego w kasie, w której SKI-PASS został zakupiony. Zwrot można realizować do końca danego sezonu narciarskiego i możliwy jest:
  - w przypadku przestoju wszystkich kolei i wyciągów narciarskich trwającego ponad 1 godzinę.
  - w przypadku wypadku uniemożliwiającego dalsze korzystanie z kolei lub wyciągów narciarskich na podstawie protokołu wypadkowego GOPR.

 

 

 

 

 

skiraport

Klauzula informacyjna | Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.